Mobirise

Singelgass Sensorer

Tidlig varsel ved utvikling av gass og fukt

Mobirise

Hydran 201Ti Sensor som kan gi deg alarm ved en begynnende feil. Sensoren detekterer gasser som løser seg opp i oljen ved feil, og i likhet med Hydran M2 koples den til ett oljeuttak og har ingen bevegelige deler. Sensoren er godt egnet til å overvåke oljefylte tilkoblingsbokser hvor det ikke er behov for fuktmåling. Ønskes nettverkskommunikasjon for systemløsning, må det bestilles med Hydran 201Ci kontrollskap.

[Datablad]     [Instruksjons Manual]

Hydran M2-X Sensor som kan gi deg alarm ved begynnende feil. Ved et tidlig varsel kan uforutsette utkoplinger avverges, vedlikeholdskostnader reduseres og transformatorens levetid forlenges. Hydran M2-X detekterer gasser som løser seg opp i oljen ved feil, samt oljens relative fuktighetDen kan også gi kontinuerlig informasjon om den generelle aldringsprosessen i transformatoren. Sensoren kobles til ett oljeuttak, og har ingen pumpe eller bevegelige deler. Hydran M2-X er utstyrt med alarmkontakter og mulighet for 4-20mA inn-/utganger for enkel kommunikasjon. Den kan også tilkobles modem/ethernett om fjernavlesning er ønskelig. Hydran M2-X levers også med 7 års garanti.

[Datablad]    [Instruksjons Mannual]

Mobirise

Multigass Sensorer

Tidlig varsel og diagnostisering ved utvikling av gass og fukt

Mobirise

MINITRANS Denne detekterer tre nøkkelgasser samt fuktighet og gir en god indikasjon på type feil. Analysatoren er godt egnet til bruk på oljefylte kabelbokser for å detektere feil på tidlig tidspunkt.

Egenskaper

• Oppdager feil på tidlig tidspunk.
• Foto akustisk teknologi - ingen kostbare forbruksvarer / kalibreringsgasser kreves.
• Typen av feil kan angis fra analysen
• Analyserer tre feilgasser (Hydrogen, Acetylene og Carbon Monoxide) pluss fuktighet.
• Minimal vedlikehold - Reduserer kostnader og ulempe for brukeren

[Datablad]    [Instruksjons Manaual]

DGA 500 TRANSFIX DGA 500 er on-line multigassanalysator overvåkingsenhet som måler 5 individuelle oppløste gasser og fuktighet og gir en god informasjon og diagnostikk. Den bruker den anerkjente PAS-teknologien (Photo Acoustic Spectroscopy) som er populær på grunn av sin nøyaktighet, repeterbarhet og trenger ingen drivgasser på lik linje som sin større bror Kelman ™ DGA 900
Kelman DGA 500

Egenskaper

• Gir fjernvarsling og flergassdiagnostikk, 5 gasser
• Mulighet til å utføre Duval's triangul DGA diagnostikk
• Fremskynder operasjonelle beslutninger uten å måtte utføre manuell oljeprøve
• Problemer kan oppdages tidlig, unngå uventede feil og utkoplinger
• Ingen behov for drivgasser eller kalibrering
• Ny "Rapid Mode" gjør analyse og gir deg svar på 30 minutter
• Kompatibel med mineralisolerende oljer og nyere esterbaserte væsker (naturlig og syntetisk)
• Tilgjengelig med AC eller AC / DC strømforsyning

[Datablad]    [Instruksjons Manual]

Mobirise
Mobirise

DGA 900 Kelman DGA 900 er neste generasjons multi-gass on-line DGA og fuktighetsanalysator. Enheten benytter fotoakustisk spektroskopi for å utføre analysen og trenger derfor ikke å tilføre noe drivgasser men måler direkte gass som er løst opp i oljen. Teknologien er anerkjent og har veldig god nøyaktighet og repeterbarhet.
Fordeler med over 40 års global erfaring har bidratt til utviklingen av DGA 900, og enheten leveres med 5 års garanti.

Egenskaper

DGA 900-gassnivåer vises på den lokale LCD-skjermen
• Gir fjernvarsling og flergassdiagnostikk
• Fremskynder operasjonelle beslutninger uten å måtte utføre manuell oljeprøve
• Problemer kan oppdages tidlig, unngå uventede feil og utkoplinger
• Ingen behov for drivgasser eller kalibrering
• Ny "Rapid Mode" gjør analyse og gir deg svar på 30 minutter
• Kompatibel med mineralisolerende oljer og nyere esterbaserte væsker (naturlig og syntetisk)

[Datablad]    [Instruksjons Manual]

DGA 900 plus Kunnskap om tilstanden til transformatorer er avgjørende for alle elektriske nettverk og kontinuerlig overvåking av transformatorer er en stadig viktigere. Den omfattende informasjonen fra Kelman™ ​​ DGA 900 PLUS bygger på standard  DGA 900 og benytter seg av ekstra sensorer, elektroniske kort og algoritmer for å utvide dens overvåkingsevner på gjennomføringer, deteksjon av partitelleutladninger og OLTC-overvåking,

Egenskaper

Egenskaper

DGA 900-gassnivåer vises på den lokale LCD-skjermen
• Gir fjernvarsling og flergassdiagnostikk
• Fremskynder operasjonelle beslutninger uten å måtte utføre manuell oljeprøve
• Problemer kan oppdages tidlig, unngå uventede feil og utkoplinger
• Ingen behov for drivgasser eller kalibrering
• Ny "Rapid Mode" gjør analyse og gir deg svar på 30 minutter
• Kompatibel med mineralisolerende oljer og nyere esterbaserte væsker (naturlig og syntetisk) 
•Overvåker gjennomføringer og detekter partielleutladinger i trafoen
• Benytter kjente algorutmer for å beregne : Hotspot temperstur, fuktighet i papir, aldringshastiget mm.

[Datablad]    [Instruksjons Manaual]

Mobirise

DGA 900 Multitrans  analyserer ni feilgasser og fuktighet løst opp i oljen på inntil tre transformatorer samtidig. Analysatoren informerer om tilstanden på transformatorene. Multitrans stiller i tillegg en diagnose og gir svar i form av nøkkelgasser, Duval's triangel og ratio iht. IEEE og IEC. Med kontinuerlig overvåkning øker sikkerheten i anlegget, uforutsette utkoplinger kan unngås og tap reduseres.

Egenskaper

• Fullstendig transformatorovervåkning og diagnostikk.
• Transformatorfeil oppdaget på tidlig tidspunkt
• Fullstendig overvåking og diagnostisering av transformatorer fra resultater.
• Enhet som brukes til å overvåke inntil tre transformatorer eller oljefylte kabelbokser. 
• DGA og vann - Åtte gasser (hydrogen, metan, etan, etylen, acetylen, karbonmonoksid, karbondioksid og oksygen) samt fuktighet og nitrogenberegning. 8-gass overvåking av flere tanker i en enkelt enhet.
• Inngang / utganger for ekstra sensorer, inkludert belastning og temperatur.

[Datablad]    [Instruksjons Manaual]

Mobirise
Mobirise

DGA 900 Taptrans  en 9-gass on-line transformator DGA-overvåkingsenhet designet for å overvåke transformatoren og OLTC (On-Load Tap-Changer). TAPTRANS kan individuelt måle hoved-, trinnvelger- og avleder-tankene i en enhet. Den fotoakustiske teknologien som brukes av TAPTRANS gjør det mulig å måle høye og lave gassnivåer uten behov for omfattende kalibrering / rengjøring. TAPTRANS måler alle signifikante feilgasser (i ppm) som angitt av internasjonale standarder, samt fuktighet i olje (% RH & ppm). Måling av disse gassene gjør det mulig for brukeren å oppdage og diagnostisere et komplett spekter av transformator

Egenskaper

• Fullstendig transformatorovervåkning og diagnostikk.
• Transformatorfeil oppdaget på tidlig tidspunkt
• Fullstendig overvåking og diagnostisering av transformatorer fra resultater.
• Enhet som brukes til å overvåke Trafo og trinnkopler alternativ to transformatorer. 
• DGA og vann - Åtte gasser (hydrogen, metan, etan, etylen, acetylen, karbonmonoksid, karbondioksid og oksygen) samt fuktighet og nitrogenberegning. 8-gass overvåking av flere tanker i en enkelt enhet.
• Inngang / utganger for ekstra sensorer, inkludert belastning og temperatur. 

[Datablad]    [Instruksjons Manaual]

Transport X² Kelman Transport X² er andre generasjon bærbar oljeanalysator (DGA) som i tillegg måler fuktinnhold i isolerende olje. Transport X² er designet for å være svært robust og brukervennlig med vekt på feltbruk. Den detekterer syv feilgasser løst opp i isolerende olje med høy nøyaktighet. Kofferten er komplett med innebygd PC og skriver som gjør at du får en fullstendig oljeanalyse med rapport om mulige feilkilder etter 30 minutter. Kan levers med ekstra utstyr for analyse av gass fra gassvakt.

Egenskaper 

• Måling av 7 diagnostiske gasser og fuktighetsinnhold i oljen
• Rask diagnostikk på mindre enn 30 minutter
• Intuitivt berøringsskjermgrensesnitt med trinnvise instruksjoner og Plug and Play-tilkobling
• Kompatibel med mineralisolerende oljer og nyere esterbaserte væsker (naturlig og syntetisk)
• Ideell følgesvenn til GEs utvalg av single gas online sensorer (Hydran 201Ti/Hydran M2-X
• 5 års garanti som standard

[Datablad]    [Instruksjons Manual]

Mobirise

Overvåking av gjennomføringer

Tidlig varsel ved forringelse av kapasitans

Mobirise

Intellix BMT 330  GEs Intellix ™ BMT 330 er et onlinesystem som kontinuerlig overvåker gjennomføringenes tilstand og kan også oppdage utvikling av partiell utladning (PD) aktivitet i transformatorens hovedtank. Det vil varsle personell om feilforhold på et tidlig stadium og gi viktig tilstandskontroll på transformatoren og gjennomføringene

Egenskaper

• Grundig overvåkning av transformatorgjennomføringene og PD-aktivitet på en 3-fasetransformator eller 3 enfasetransformatorer
• Ett produkt som kombinerer on-line kontinuerlig -overvåkning av gjennomføringene og partielle utladninger transformatorens hovedtank med samme adapter montert på gjennoføringen
• Bruker Perception programvare for analyse og diagnostisering.

[Datablad]    [Instruksjons Manual]

Overvåking av effektbrytere

.

CB Watch 3 Circuit Breaker Watch 3 xxx
xxxxx

Egenskaper

• Overvåkning av høyspent effektbrytere
• Modulert system
• Kan etter monteres
• Gir tilstand på bryteren
• Timing
• Arcing
• Gass trykk/lekkasje
• Teller, antall/timer operasjoner
• Motor strøm

[Datablad]    [Instruksjons Manual]

Mobirise

Programvare

.

Mobirise

Perception GE Grid Solutions sitt programvare til sine systemer for overvåkning av Transformatorer.

Softvaren er delt opp i flere nivåer:

Perseption Desktop er en gratis funksjon og kan brukes lokalt og fjernt med ulike protokoller for kommunikasjon og følger med alle systemene.Må lastes manuelt.

Perception Fleet har en differensiert pris avhengig av hvor mange systemer som er installert. Perception Fleet laster ned dataene automatisk, analyserer disse og gir en tilstandsvudering av alle installerte systemer og rangerer disse.

[Datablad]    [Installasjons og brukermanual]

© Copyright 2019 kama solutions as - All Rights Reserved

Mobirise web creator - More here