Mobirise

GLOBECORE

 Testinstrumenter

Mobirise

TOR-1
Måling av fuktighet i olje
Teknisk data

Tor-1 er ett instrumnet for rask og presis måling av fuktighetsinnholdet i isolerende olje, selv i minimale mengder.

Den stor nøyaktigheten og gode repeterbarheten  gjør dette instrumentet til en meget god løsning og kostnadseffektiv løsning løsning for kontroll av fuktighetsinnhold i transformatorolje.

TOR-1 gir følgende parametere:

Aktivt vann;
Temperatur;
Beregning av absolutt vanninnhold i PPM.

Driftsprinsipp
Mengde av vann i oljen kan beskrives som en absolutt verdi i ppm eller en relativ verdi av RH:

ppm er forholdet mellom fuktighetsvekt til oljevekt;
RH er det faktiske vanninnholdet som en prosentandel av vanninnhold i fullt mettet olje.
En verdi på RH = 0 tilsvarer helt tørr olje, mens RH = 1 tilsvarer en fullstendig mettet olje.

.
[Datablad]   

Pris  på forespørsel

Mobirise

TOR-2
Måling av fuktighet og Hydrogen i isolerende olje


Tor-2 er designet for å bestemme fuktighet og hydrogeninnholdet i mineral og esterbaserte isolerende olje. Fuktighet og hydrogeninnhold måles i PPM.

Å vite innholdet av hydrogen og fuktighet i oljen, samt utvikling av målte parameter, er det mulig å oppdage problemer som utvikler seg i transformatoren på forhånd og for å ta tide tiltak for å forhindre skade på transformatoren.

Fuktighet måling
Enheten måler aktiviteten til vannet ved hjelp av en kapasitansføler, som sikrer stabile målinger over tid.  Oljetemperaturen måles også. Fuktinnholdet beregnes ut fra disse målingene.

Hydrogen måling
En  solid state  (metal oxide) sensor nedsenket direkte i olje brukes til å måle hydrogeninnhold. Sensoren sikrer nøyaktighet og pålitelighet av direkte målinger. Lav oppløselighet av hydrogen i olje og dens høye diffusjonskapasitet gjør det lettere å oppdage ved lave konsentrasjoner, slik at et problem i transformatoren kan identifiseres tidlig.


[Datablad]    

Pris på forespørsel

Mobirise


TOR-3 Tan/Delta tester for isolerende oljer
Teknisk data

Instrumentet er konstruert for å bestemme dielektrisk tap tangent og permittiviteten av transformatoroljer og andre dielektriske væsker i henhold til IEC 60247.

Det er ett helautomatisk instrument  som tester   i henhold til prosedyrene som er definert i gitte standarder, samt i henhold til brukerprosedyrene som er angitt i den aktuelle delen av oppsettmenyen.

Driftsprinsipp
Måleprosedyre er basert på å måle forskjellen i amplitude og fase av signal oppnådd når en sinusspenning med en effektivverdi på opptil 2 kV påføres samtidig til referansekondensatoren som er målecellen til instrumentet.

Forskjellen mellom amplitudene til signalene tatt fra referansekondensatoren og den indre elektroden til målecellen er proporsjonal med den dielektriske konstanten av væsken under testen. Faseforskjellen mellom signalene tatt fra referansekondensatoren og den indre elektroden til målecellen karakteriserer verdien av det dielektriske tapet tangent.

[Datablad]    

Pris på forespørsel

Mobirise


TOR-80 "Breakdown voltage" tester
Teknisk data

Instrumentet er konstruert for å måle dielektrisk styrke av transformatorolje og andre dielektriske væsker i henhold til IEC 60156, ASTM D877, ASTM D1816.

Det er en helautomatisk enhet som tillater testing i henhold til prosedyrene som er definert i disse standardene, samt i henhold til brukerprosedyrene som er angitt i den aktuelle delen av oppsettmenyen.

Driftsprinsipp
Kjernen i enheten er høyspenningstransformatoren og elektroniske moduler. Enheten opererer ved gradvis å øke spenningen på den sekundære viklingen av høyspenningstransformatoren fra null til maksimal spenning, eller til spenningen ved hvilken et elektrisk gjennombrudd oppstår i det dielektriske fluidet i målecellen som er installert på høyspenningskontaktene til transformator.

Spenningen i den sekundære viklingen av transformatoren oppstår på grunn av gradvis økning av spenningen i den primære viklingen som følger med sinusformet spenningen fra kontrollomformeren, en av de elektroniske modulene.

Spenningsøkning styres av en mikrokontroller gjennom kontrollomformeren. Kontrollomformeren er befalt av enhetens kontrollmodul.

Under drift leveres AC (50-60Hz) spenning fra de sekundære viklingsterminaler gjennom celleelektroder inn i det dielektriske fluidet i målecellen. Gjennombruddet oppstår mellom elektrodene i rommet fylt med dielektrisk væske.


[Datablad]    

Pris på forespørsel

Globecore

Systemer for kontinuerlig diagnostisering og olje behandling

Mobirise

TOR-5 online system for tørking og filtrering av transformatorolje etter behov, med Globecore diagnostiseringsteknologi.

Globecore overvåkingsteknikk er basert på å bruke den relative fuktigheten i isolerende olje. Derfor måler Tor-5-systemet følgende parametere ved hjelp av sensorer en gang i minuttet, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken:

temperatur på transformator topp og bunnolje;
aktivt vann i transformator topp og bunnolje;
relativ luftfuktighet av transformator topp og bunnolje;
omgivende lufttemperatur;
relativ luftfuktighet av omgivende luft.
En hydrogen sensor brukes i tillegg som en indikator for transformator feilfunksjoner.

Tor-5-systemet er koblet til transformatoren ved hjelp av slanger eller rørledninger tilpasset Camlock Quick Couplings.

[Datablad]     

Pris: på forespørsel

Globecore

Vindmølle service, oljebehandling

Mobirise

CMM  0.6L Avgassing, filtrering og tørking av olje

CMM-0.6L er konstruert for oppvarming, pumping og behandling av isolerende og kjølendeolje (i transformatorer, trinnkoplere, gjennomføringer, høyspenningsbrytere osv.). Prosessen inkluderer fjerning av partikler, gass og vann.

Denne maskinen tilhører den laveste prosesseringshastigheten CMM-kategorien (opptil 600 liter per time).

Funksjon 
 Vakuumpumpen fjerner luft fra det sylindriske vakuumkammeret, vakuumet trekker oljen gjennom ett partikkelfilter og inn i varmeren, oljen varmes opp til prosesstemperatur. Deretter transporteres oljen inn i det sylindriske kammeret, som inneholder et spesielt fyllstoff, og øker overflaten av oljen. Oljen strømmer ned og vakuumekstrakter vann og gass fra oljen. Fra bunnen av vakuumkammeret strømmer oljen inn i filtrene, og deretter til uttaket av enheten.
[Datablad]   

Pris fra: på forespørsel

Mobirise

CMM-4,0T Turbinolje og filtreringssystem

Globecore CMM-4,0T mobilolje stasjon er designet for turbinoljebehandling. Dens formål er oljerensing, fjerning av faste partikler og vann.

Kapasiteten til enheten er 4m3 / time.

Denne enheten forlenger levetiden til turbinolje, turbinutstyr, og andre oljefylte elektriske komponenter. 
Forurensning av industriell olje fører til en rekke forskjellige problemer.
Oljefiltrering er et perfekt alternativ - i stedet for å kjøpe nye dyre produkter.

Enheten gjelder for turbinolje med viskositet ikke høyere enn 280 CST ved 50ºС.


[Datablad]     

Pris fra: på forespørsel

Mobirise

CMM-GL  For bytte av girkasseolje på vindmøller
En vindkraftturbin, som andre maskiner, krever vedlikehold. Girkassene i vindturbiner må kontrolleres hver sjette måned, og olje fylles etter behov. Antifriksjonsadditiver må legges til en gang i året. Oljen i girkassen bør også byttes hvert annet år.
GlobeCore har systemer til bytte av olje for vindkraft turbine girkasser.
Dette systemet sikrer høy kvalitet  på service av vindturbin girkasse mulig. Enheten er mobil og kan transporteres enten på tilhenger eller i en konteiner. Dimensjon: 3,5 meter lang og 1,9 meter bred og veier 1 tonn. Drenering av gammel olje fra girkassen, spyling  med olje og tilsetning av ny olje tar mindre enn en time. Slangehjul er utstyrt med elektriske motor for rask inn/ut rulling.
Et  15 μm filter er installert for å filtrere ny olje når du fyller girkassen.
Alle elektriske komponenter drives av en ekstern tilkobling til det lokale strømnettet. 

[Datablad]    

Mobirise

CMM-G
Har samme funksjon som CMM-GL men har også  beholdere for lagring av olje og egen generator for strømforsyning. CMM-G kan også varme opp oljen før påfylling og renser den.
Dimmensjon: 5,7 meter lang og 2,4 meter bred og veier 2,5 tonn. To akslet henger

[Datablad]     

Mobirise

UVM  Avgassing, filtrering og tørking av olje
UVM-enheten er konstruert for fjerning av oppløst gass,
fritt og oppløst vann samt partikler fra oljen.
Oppvarming av transformatorolje før fylling av 
transformatorer og andre elektriske systemer.
UVM-enhetene brukes under installasjon og reparasjoner av transformatorer.
UVM er en veldig god løsning for transformatoren
Produsenter og servicefasiliteter.

[Datablad]    

© Copyright 2019 kama solutions as - All Rights Reserved

Mobirise free software - Go here